Software

Základní nabídku rozdělujeme do tří skupin:
- dodávky standardních programových balíků
- dodávky zakázkového programového vybavení
- jiné služby.

Programové vybavení dodávané naší firmou je tvořeno moduly. Jejich kombinací lze vytvořit systém, který co nejlépe vyhovuje konkrétním potřebám uživatele. Moduly jsou konstruovány tak, že některé z nich lze používat i samostatně.

Základní informační systémy:
ICP-EIS - ekonomický informační systém určený pro organizace účtující v systému podvojného účetnictví. Je vytvořen ve dvou variantách. Zjednodušená verze je vhodná pro malé organizace. Základní verze je určena pro střední a větší firmy.
ICP-MZDY - mzdová a personální agenda vhodná pro všechny typy organizací od jednoho do stovek zaměstnanců. Používání programu vás zbaví nepříjemného sledování vývoje mzdových předpisů. Při každé změně obdržíte novou verzi programu, která za Vás vše zařídí.
ICP-JED - ekonomický informační systém určený pro podnikatele účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
ICP-TS - program pro zpracování agendy technických servisů (např. autoservis)
ICP-TPV - podpora technické přípravy výroby, technologické postupy, výrobní příkazy ...

Samostatně použitelné moduly:
- evidence pracovních cest - evidence cestovních příkazů, vedení knih jízd
- prodejna a skladová evidence - samostatně provozovatelná evidence skladového hospodářství
- finanční analýza - program, pro zpracování FA s možností vkládání dat i z jiných systémů než ICP


Služby:
- účetní poradenství, vedení účetních a mzdových agend
- příprava nasazení automatizovaných informačních systémů
- dodávky výpočetní techniky, včetně zaškolení uživatelů
- dodávky aplikačního programového vybavení od jiných výrobců (Microsoft, Grisoft, ...)


IC&P služby v sobě zahrnují řadu činností, které zajišťujeme pro naše zákazníky.
- Rozbory informačních toků, návrhy řešení toků dokladů v ekonomické oblasti, řešení struktur účetních deníků.
- Dodávky výpočetní techniky, včetně vybudování počítačových sítí menšího rozsahu a dodávek potřebného síťového programového vybavení.
- Dodávky aplikačního programového vybavení od jiných výrobců za výhodných podmínek našim stálým zákazníkům.
- Zpracování mzdových a účetních agend podle podkladů dodávaných zákazníkem Agendy jsou zpracovány ve firmě IC&P Brno Výsledky jsou v dohodnutých termínech předávány zákazníkům.
- Zpracování mzdových a účetních agend podle pokladů přímo u zákazníka. Pracovník firmy IC&P Brno dochází k zákazníkovi. rozsah přítomnosti našeho pracovníka u zákazníka je takový, aby měl zákazník k dispozici ekonomické informace v požadovaném stupni aktuálnosti. Zákazník tak má trvale k dispozici potřebné informace o ekonomické situaci organizace.


Moduly a ucelené systémy
Účetnictví
Jednoduché účetnictví
Ekonomický informační systém
Integrovaný informační systém
Knihy faktur
Sklady
Obchodní partneři
Práce a mzdy - personalistika
Platební styk
Evidence majetku
Obchod
Finanční analýzy
Pokladna
Fakturace
Objednávky
TPV


Obecné zásady pro poskytování SW
- zajištění instalace a zaškolení nových uživatelů je zahrnuto v ceně dodávky
- servisní zabezpečení pro uživatele systémů ICP (konzultace software, hardware, účetních problémů, provozně organizačních otázek)
- trvalý vývoj programů v souladu se změnami legislativy a stupně poznání problematiky a obecných potřeb uživatelů
- úpravy programů na základě požadavků uživatelů
- záruka po celou dobu užívání systémů ICP
- obecné řešení zpracování v síťovém prostředí
- konsultace a spolupráce na vývoji s předními odborníky v oblasti daňového a účetního poradenství