Reference

Zde naleznete aktuální referenční listinu našich zákazníků a klientů.

Níže uvedené firmy využily služeb našeho poradenského a auditorského týmu (poradenství ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001), který je zdárně přivedl k certifikaci. Dále jsou zde firmy, které jsou v plném proudu práce a certifikace je teprve čeká.

 • Firmy, které využily našeho poradenství při zavádění systému managementu kvality ISO 9001, systému environmentálního managementu ISO 14001 a systémů managementu kvality u výrobců zdravotnických prostředků ISO 13485 a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001
 • Firmy a organizace, se kterými spolupracujeme na pořádání přednášek a seminářů ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 a OHSAS 18001
 • Firmy, které nezahálejí a vzdělávají své pracovníky v oblasti výpočetní techniky - kurzy na PC
 • Firmy, které používají náš ekonomický nebo informační systém
 • ___________________________________________________

  Obor SOFTWARE, HARDWARE

 • ABBAS, a.s., Brno, Ing. Petr Horák, ředitel střediska Brno, tel.: 541 240 956, bezpečnostní systémy, informační technologie, 45 zaměstnanců - projekt systému jakosti ISO 9001:2000
 • AEC, spol. s r.o., Brno, , Olga Přikrylová, představitel managementu, tel.: 541 235 466-7, vývoj software, bezpečnost a šifrování dat, 35 zaměstnanců - interní audit systému jakosti ISO 9001:2000
 • ANETE, spol. s r.o., Brno, , Ing. Pavla Růžičková, marketing manager, tel.: 548 422 819, platební a identifikační systémy, 35 zaměstnanců - vstupní analýza systému jakosti ISO 9001:2000
 • DEXX s.r.o., Brno, Michal Kreslík, ředitel, tel.: 800 200 002, výroba počítačů, 7 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • ELAP, spol. s r.o. Brno, Ing. Milan Koutský, tel.: 548 427 725, výroba počítačů, 30 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • Levi International a.s., Brno, Ing. Pavla Loukotová, tel.: 531 011 982, výroba počítačů, 20 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • RADAS s.r.o. Brno, Ing. Klíma, tel.: 541 213 411, Research and development of ATC SYSTEMS, 20 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001
 • ESCOM a.s. Brno, Ing. Vrba, tel.: 05/41321205, výroba HW + služby, cca 20 zaměstnanců - zavedení systému jakosti podle ISO 9001
 • COMFOR s.r.o. Brno, Ing. Vrba, tel.: 05/41321205, výroba HW + služby, cca 20 zaměstnanců - školení a reaudit systému jakosti podle ISO 9001
 • LEC spol. s r.o. ,PRAHA, Ing. Jiří Lamač, p Vodička, tel.: 222 075 357, vývoj software, 15 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000


 • ___________________________________________________

  Obor VZDĚLÁVÁNÍ

 • Altego s.r.o., Brno, PHDr. Vladimíra Látalová, konzultant, tel.: 541 427 611, komunikace v obchodě a marketingu, 5 zaměstnanců, vstupní analýza pro vybudování systému jakosti ISO 9001:2000
 • Okresní hospodářská komora Břeclav, Ing. Pavel Šindelář, ředitel, tel.: 519 326 116, 5 zaměstnanců, poradenství při budování systému jakosti podle ISO 9001:2000


 • ___________________________________________________

  Obor NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 • SAKO Brno, a.s., Ing. Václav Hnaníček, náměstek pro jakost, informatiku a technický rozvoj, tel.: 548 138 143, 320 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2009 a projekt systému environmentálního managementu podle ISO 14001
 • van Gansewinkel, a.s. Brno, Ing. Ivan Klúčovský, manažer jakosti, tel.: 547 216 800, 138 zaměstnanců, vedení společnosti a pobočky Brno, Praha a Ostrava - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2009, dále projekt systému environmentálního managementu podle ISO 14001 a projekt systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001
 • Dufonev R.C., a.s.,Ing. Petr Krchňavý tel.:543 244 153, cca 20 zaměstnanců, nakládání se stavebními odpady, projekt systému ISO 9001:2000, projekt systému ISO 14001 a integrace obou systémů


 • ___________________________________________________

  Obor OBCHODNÍ ČINNOST

 • FLUIDTECHNIK BOHEMIA s.r.o. Brno, Ing. Hořáková, tel.: 548 213 233-5, pneumatické systémy, 13 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9002
 • TART, s.r.o. Brno, p. Miroslav Brumovský, obchodní ředitel, tel.: 548 210 500, výroba a velkoobchod obalů - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • ORION OK, a.s. Brno, Ing. Dagmar Křížová, tel.: 543 212 376, export, import a velkoobchod s tříděným textilem, projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • H. BLOCH s.r.o. Brno, Ing. Jadrníček, jednatel, autorizovaný prodejce maziv ESSO, tel.: 547 429 011, cca 10 zaměstnanců - projekt systému jakosti ISO 9001:2000
 • Ladislav Hodonský, velkoobchod a maloobchod se sportovním a pracovním textilem, včetně vlastní výroby, Renata Daňková, představitel managementu, tel.: 519 373 112, 15 zaměstnanců - poradenství při údržbě systému jakosti, školení představitele managementu, audity ISO 9001:2000
 • P&PN ARMATURY spol. s r.o., prodej vodárenského materiálu, p.Korčák, představitel managementu, tel.: 516 456 167, 3 zaměstnanci - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000


 • ___________________________________________________

  Obor POTRAVINÁŘSTVÍ

 • AG FOODS s.r.o. BRNO, Jiří Jízdný, j.r., jednatel společnosti - výkonný ředitel, p.Renata Dvořáková, zmocněnec pro jakost, tel.: 545 241 421, výroba a prodej potravinářských nápojových směsí, cca 40 zaměstnanců - poradenský audit systému jakosti a poradenství při přebudování systému jakosti podle ISO 9001:2000


 • ___________________________________________________

  Obor PROJEKTOVÁNÍ

 • Architektonická kancelář Ing. arch. Jiří Adam, Brno, , autorizovaný architekt, tel.: 541 321 213, investiční projektování, cca 10 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • Ing. Jindřich Kmoníček, Highway Design, Hradec Králové, autorizovaný inženýr ČKAIT, tel.: 495 408 921, projektování, 5 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • Ing. Arch. Aleš Granát, autorizovaný architekt, AG Atelier, Kostelec nad Orlicí autorizovaný architekt, tel.: 494 321 412, cca 20 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000


 • ___________________________________________________

  Obor STAVEBNICTVÍ

 • BaS, stavební a obchodní spol. s r.o. Hodonín, Ing. Jiří Domanský, tel.: 518 321 009, cca 100 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001 a přebudování podle ISO 9001:2000
 • Bron spol. s.r.o., Břeclav, p. Brantalík, tel.:519 321 366, stavební firma, 40 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • ČÁSLAVA-STAV Brno, p. Pavel Čáslava, tel.: 542 221 552, stavební realizace, 40 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9002 a projekt přebudování systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • DIPEZ spol. s r.o., Brno, Dodavatelsko inženýrský podnik ekologických zařízení, Ing. Bojda, tel.:543 429 923, cca 10 zaměstnanců, projekt přebudování systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • FALTON s.r.o., Brno, p.Oldřich Staňa tel.: 545 218 118, stavební firma, projekt budování systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • F&K&B, a.s., Břeclav, p. Karel Fiala, tel.: 519 352 903-6 stavební firma, 80 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • Klimatizace s.r.o., Brno, p.Jan Kolísek, jednatel společnosti, tel.: 543 210 034, dodávky a instalace klimatizací, projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • KROS - stav, a.s., BRNO, p. Lubomír Smolka, tel.: 545 213 873, stavební činnost - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • LTM Vrchlabí s.r.o., Ing. Švestkaa, jednatel společnosti, tel.: 499 431 118, stavební firma, 100 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • OSS Brno, s.r.o., Ing. Milan Štěpánek, jednatel, tel.: 545 221 879, stavební činnost - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • POPR s.r.o., Hradec Králové, Ing. Šulc, tel.: 495 543 210, mechanizačně stavební firma, 28 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001
 • Průmyslová keramika spol. s r.o. Rájec Jestřebí, Ing. Jiří Břoušek, tel.: 516 432 197, výroba průmyslové keramiky, cca 50 zaměstnanců - projekt systému jakosti ISO 9002 a projekt přebudování systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • PS PROFI s.r.o., Brno, Ing. Radek Jančar, tel.: 545 212 310, stavební práce pod vodou, cca 20 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • Roman Obhlídal PLYTOVOD Vyškov, Roman Obhlídal, tel.: 517 341 800, voda, plyn, topení, 30 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • SANLIT SK s.r.o. a organizační složka SANLIT ČR, Ladislav Šaran tel.: 421414213463, cca 50 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2001 a systému env. managementu ISO 14001:2005, včetně integrace obou systémů
 • Sasta Brno, spol. s r.o., Ing.Ivo Macháň , tel.: 544 422 366, stavební firma, cca 60 zaměstnanců - školení středního managementu a interních auditorů, konzultace podle ČSN EN ISO 9000
 • Stavební firma AVUS, Kobylnice, Ing. Jaroslav Muselík, tel.: 544 228 199, stavební firma, 73 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • Stavební firma Wagner, Vyškov, Ing. Petr Wagner, tel.: 517 341 779, stavební činnost, cca 50 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000 a ISO 14001
 • Stavební společnost Navrátil s.r.o. Prostějov, Ing. Jaroslav Navrátil, tel.: 582 343 858, stavební činnost, cca 80 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • Václav Havlíček, Boršice u Buchlovic, tel.: 572 501 197, stavební firma, cca 30 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000, projekt systému environmentálního managementu ISO 14001 včetně integrace obou systémů


 • ___________________________________________________

  Obor STROJÍRENSTVÍ

 • BRULEKO, s.r.o., Ivančice, Ing. Josef Pavlík, tel.:546 451 319, výroba a prodej brusných kotoučů, projekt systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2000
 • KREDIT s.r.o. Dolní Němčí, Ing. Ševčík, tel.: 572 648 680, výroba a prodej skladové techniky, 50 zaměstnanců - projekt ISO 9001 a poradenské služby (školení, audit, konzultace) při budování systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2000
 • OPL, spol. s r.o. Brno, Ing. Petr Oplatek, jednatel společnosti, tel.: 543 432 211, výroba a prodej topných agregátů, cca 10 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • Jaroslav Cankař a syn - ATMOS, Ing. Petr Cankař, tel.:326 701 404, Výroba a prodej zplynovacích kotlů na uhlí a dřevo, projekt systému environmentálního managementu podle ISO 14001 a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001
 • PROMA REHA s.r.o., Ing. Miroslav Novák, manažer jakosti a EMS, tel.: 491 451 023, výroba zdravotnických a rehabilitačních pomůcek, audit systému environmentálního managementu podle ISO 14001, systém managementu jakosti u výrobců zdravotnických prostředků 13485 a školení zaměstanaců


 • ___________________________________________________

  Obor GEOLOGIE

 • GEOtest Brno, a.s. , Ing. Marta Kohnová, tel.: 548 125 422, geologické a sanační práce, geotechnický a hydrogeologický průzkum, 165 zaměstnanců - projekt přebudování systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • Miligal, s.r.o., Brno, RNDr. Jiří Sedlák, tel.:541634280, geologické práce - geofyzikální průzkum, 5 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000 a systému environmentálního managementu podle ISO 14001
 • GEOFYZIKA, a.s., Brno, Ing. Jan Chlup, p. Petr Blažek, tel.: 541 634 415, geologický výzkum, 180 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2000


 • ___________________________________________________

  Obor ELEKTRO

 • STARMON s.r.o. Choceň, ing. Šichan, tel.: 465 471 415, elektromontáže, 32 zaměstnanců - projekt systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a projekt přebudování systému dle ISO 9001:2000
 • SIGNAL MONT s.r.o. Hradec Králové, Ing. Starý, tel.: 495 404 210, zabezpečovací technika, 80 zaměstnanců, projekt ISO 9001, přebudování systému dle ISO 9001:2000
 • Petr Tichý, Brno, revizní technik, tel.: 543 234 527, firma o jednom člověku, projekt systému jakosti podle ISO 9001
 • Elektroslužba Moravia, s.r.o. Brno, Ing. Aleš Hrůza, tel.: 543 257 044, elektroinstalace, 10 zaměstnanců, projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000
 • Senergos s.r.o., elektromontáže NN, VN, VVN, projekce ochrany, protipožární systémy - IC&P realizuje projekt systému jakosti podle ISO 9001:2000 a systému environmentálního managementu ISO 14001:2005, integrace obou systémů


 • ___________________________________________________

  Obor VÝROBA MOTOCYKLOVÝCH KAPOTÁŽÍ

 • SEBIMOTO , Jiří Šembera, jednatel, tel.:602 504 785, výrobky na bázi polyesterových pryskyřic, 25 zaměstnanců - projekt integrovaného systému jakosti ISO 9001:2000 a systému environmentálního managementu ISO 14001


 • Firmy a organizace, se kterými spolupracujeme na pořádání přednášek a seminářů ISO 9000:2000, ISO 14001 a archivnictví. Poskytujeme posluchačům studijní pomůcky a na seminářích se podílíme lektorsky.

 • Obchodní a hospodářská komora Brno, Ing. Petr Bajer, ředitel. V letech 1999 - 2004 jsme se lektorsky podíleli na cyklu přednášek ISO 9000 na OHK Brno, p. Drápelová, OHK Brno – vzdělávání, tel.: 541 159 055
 • Okresní hospodářská komora Břeclav, Ing. Pavel Šindelář, ředitel, tel.: 519 326 116, od roku 1999 lektorujeme každoročně přednášky na téma ISO 9000
 • Okresní hospodářská komora Hodonín, p.Michal Švagerka, ředitel, tel.: 519 612 308 přednášky ISO 9000 v r.1999
 • Okresní hospodářská komora Vyškov a BEVE spol. s r.o. Vyškov (RPIC), ková, tel.: 517 348 324 , přednášky ISO 9000 v letech 2000 až 2002


 • Dalšími zákazníky jsou absolventi našich kurzů na PC:
 • Agrie-Nord s.r.o., Česká Lípa
 • AGROZET s.r.o. Brno a další
 • Amtek s.r.o., Brno
 • Brněnské vodárny a kanalizace Brno
 • DPMB Brno
 • EGÚ Plus Brno
 • Kabel Plus Brno
 • Kamena Brno
 • KIMEX Praha s.r.o.
 • KM audit s.r.o. Kroměříž
 • Kredit spol. s r.o.
 • Novo Bruntál
 • POKORNÝ s.r.o., Brno
 • Požárek spol. s r.o., Brno
 • PREVIA s.r.o., Brno
 • RSJ LEAS a.s. Brno
 • SAKO a.s., Brno
 • ŠOB Brno
 • ZOO Brno
 • ZOO Liberec


 • Zákazníci využívající náš ekonomický nebo informační systém a mzdovou agendu:

 • Agrico s.r.o. Týniště,  Ing. Falta, jednatel, tel.: 494 372 038-9
 • AGROTECH Olomouc, spol s r.o.,  p. P. Chromec, ředitel, tel.: 585 312 065
 • Agrozet Centrum Praha s.r.o.,  J. Stuchlová, ekonomka, tel.: 271 746 300
 • Beta Brno, a.s.,  Ing. Gawel, předseda představenstva, tel.: 541 321 201/305 1/305
 • BOBST EASTERN EUROPE spol. s r.o., Brno, pí. Čermáková, účetnictví, tel.: 541 191 322
 • BPP s.r.o. Brno,  J. Doleželová, ekonomka, tel.: 545 216 447
 • Dětský domov Brno,  p. R. Hloušková, ekonomka, tel.: 543 321 299
 • EUROPTIK spol. s r.o. Brno,  O.Šedivá, jednatel, tel.: 541 240 745
 • European Data Project s.r.o., filiálka Komořany, p. A. Slezáček,jednatel, tel.: 517 300 111
 • H.A.D. spol. s r.o. Brno,  M.Had, jednatel, tel.: 602 566 123
 • L.V.P., spol. s r.o., Brno,  Ing. František Zoubek, jednatel, tel.: 545 546 333
 • Nemocnice Tišnov,  J. Drbušková, ved. ek. úseku, tel.: 549 410 500-5
 • ORGREZ, a.s. Brno, p. L. Skřivánková, finanční ředitelka, tel.: 541 613 111
 • Paradise Casino Admilral, a.s., filiálka Hatě, p. A. Slezáček, předseda představenstva, tel.: 515 208 217
 • Spalovna a komunální odpady Brno a.s.,  Ing. Křivánková, PaM tel.: 545 321 527 / kl.168
 • SPEKTRUM - KOVO s.r.o. Bučovice, p. Z. Vacek, jednatel, tel.: 517 380 905
 • Techmat a.s. Č. Budějovice, H. Reischlová ved. OTŘ, tel.: 387 411 810
 • ZOO Liberec, J. Čermáková, ekonomka, tel.: 482 710 616-7 4
 • ZOO města Brno, Ing. Piškulová, ekonomka, tel.: 546 210 142
 • ZŠ Ptení, L. Frgalová, hospodářka, PaM, tel.: 582 376 713 a další