ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001

Produkty (činnosti) pro poradenství ISO 9001:2008, ISO 13 485:2003, ISO 14 001:2004 a OHSAS 18001:2007

Služby pro řízení organizace

Projekty
Firma poskytuje klientům služby v oblasti zavádění systémů řízení.
Jedná se o ucelené projekty přípravy organizace k certifikaci podle mezinárodních norem řady ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 a OHSAS 18001. Součástí projektu je i pomoc při výběru certifikačního orgánu a podpora při vlastní certifikaci.

Školení
Firma nabízí své služby také v oblasti školení a praktického výcviku.
Školení a výcvik provádíme ve vlastní učebně, na obchodních a hospodářských komorách nebo u klienta.
Témata školení a výcviku jsou vyhlašována s předstihem na podzimní semestr a také na jarní semestr. Jejich přehled získáte na našich WWW stránkách, telefonickým dotazem apod. Můžete si vyžádat pravidelné zasílání nabídek e-mailem nebo poštou.
Lektoři jsou zaměstnanci IC&P Brno,spol. s r.o. nebo externí specialisté.

Příklad přednáškových témat
- Systémy managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009
- Systémy environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005
- Zdravotnické prostředky ČSN EN ISO 13485
- Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008
- Dokumentace a základy archivnictví
- Školení vrcholového a středního managementu
- Školení interních auditorů a auditorů EMS
- Jak se připravit k auditu
- Využití informačního systému v systému managementu kvality
Témata jsou doplňována podle přání klientů.

Pomůcky
Firma nabízí pomůcky k dokumentování systému jakosti - inspirační vzory povinných, ale i doporučených dokumentů a vzorů různých formulářů.
Dokumenty jsou zpracovány v elektronické podobě - s využitím hypertextových odkazů.

Konzultace
Firma poskytuje klientům poradenskou a konzultační činnost zaměřenou na řízení procesů.

Dotazy
Firma poskytuje veřejnosti telefonické dotazy a dotazy e-mailem - zdarma.
Při rozsáhlejších dotazech bývá smluvena osobní schůzka.

Audit
Firma nabízí klientům provedení předcertifikačního auditu s následnou podporou pro úspěšné vykonání certifikačního auditu, pravidelné provádění interních auditů, účast na certifikačním auditu jako podpora klienta, pomoc při odstraňování neshod zjištěných při certifikačním auditu apod.

Analýza informačního systému
Firma nabízí provedení analýzy stávajícího informačního systémů klienta s cílem zjistit míru vhodnosti pro SMJ, včetně vypracování návrhu příslušných opatření.

SW podpora
Vzhledem k tomu, že systémy řízení realizované papírovými formuláři nejsou již vyhovující, nabízí firma klientům různé varianty řešení pomocí výpočetní techniky od efektivního využití SW kancelářských balíků po specializované SW aplikace, včetně aplikací na míru.